Unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica

L'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, amb la voluntat de fer que el món local tingui un paper i un protagonisme actiu en gestió sostenible dels recursos del territori, posa a disposició dels ajuntaments unitats mòbils per a la diagnosi del medi atmosfèric. Així durant el mes de maig Sant Bartomeu del Grau disposarà d'una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica, es tracta d'una furgoneta adaptada i equipada amb diversos analitzadors automàtics per conèixer la qualitat de l'aire que ens envolta.

Concretament s'analitzaran partícules de PM10, ozó, òxids de nitrogen, benzè, toluè, etilbenzè i xilens. Les unitats disposen d'una estació meteorològica que ens proporciona dades sobre la direcció i la velocitat del vent, la temperatura, la humitat, la radiació solar la pressió atmosfèrica i la pluja. Una vegada recollides les dades farem públics els resultats corresponents.