Consells de sensibilització davant del risc d'incendi forestal

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ens informa de les precaucions i els consells davant d'un risc d'incendis forestals. Catalunya és un país de clima mediterrani amb molta massa forestal on sovint hi ha un risc elevat d'incendi forestal. Atesa l’època de l’any en què som, és convenient extremar les precaucions i mantenir-nos vigilants i prudents davant l’amenaça que els focs forestals representen per a la població i per al nostre entorn. Per més informació a:

http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=75a5bded8ced4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=75a5bded8ced4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default